Monday, September 26, 2005

Kuryente

Noong nakaraang linggo, ang unyon ay pinutakte ng kaliwa't kanang tanong kung totoo daw na mayroong ibibigay na humigit-kumulang na P20,000 bawat isang kawani ng UP (kabilang ang PGH) bilang paunang bayad sa back COLA. Ang balitang ito ay mariin nating pinasinungalingan at anumang balita tungkol sa napipintong pagbibigay nito sa mga kawaning UP ay pawang walang batayan.

Ang totoo ay ang Unyon ay mayroon nang sulat noong nakaran pang dalawang linggo sa ating Vice President for Legal Affairs, Prof. Marvic Leonen kaugnay sa isyung ito pagkaraang ipinalabas ng Supreme Court ang bago nitong desisyon kaugnay sa back COLA (G.R. No. 160396, PPA Employees vs. COA, September 6, 2005). Pagkasagot ng ating sulat (na ating inaasahang paborable sa ating posisyon) ay magkakaron ulit tayo ng panibagong kampanya sa loob ng UP para sa ating COLA back pay. Ito ay habang wala pang desisyon ang Supreme Court kaugnay naman sa kasong isinampa ng OSG Employees noong 1992 laban sa DBM na siyang dapat babalikat sa pagbabayad ng back COLA at hindi lamang ang bawat ahensiya dahil sa ang DBM ang siyang nagkamali sa pagpapatupad ng RA 6758 (Salary Standardization Law) noong 1989.

Matatandaang ang All UP Workers Union din ang unang nangampanya nito pagkatapos ng CNA signing sa pagitan ng UP at ng AUPWU noong 2002, na ang kinalabasan ay ang pagsampa ng UP (at pagtanggap ng Supreme Court) ng Motion to Intervene sa kasong isinampa ng OSG Employees sa Supreme Court at ang pagtanggi ng Board of Regents ng kahit paunang bayad sa back pay kahit pa humantong ang ating kampanya sa panandaliang "pagkulong" natin sa mga kasapi ng BOR sa Board Room ng UP Diliman at UP Manila.

Kayat ang pakiusap natin sa mga kapwa kawani ng UP (kabilang ang PGH) ay huwag tayong padadala sa mga nagkukunyaring naglalakad daw ng ating back COLA sa UP. Ni HA ni HO ay wala nga tayong narinig sa kanila noong sila pa ang kinikilalang "sole and exclusive bargaining unit" (1994-2000) kung saan sila ang kausap ng UP noong 1998 ng lumabas ang kauna-unahang desisyong ng Supreme Court kaugnay sa pagbabayad ng back COLA, ngayon pa kayang hanggang panggugulo na lamang sa mga isyu ang kaya nilang gawin?

Palagi po tayong sumangguni sa bukod tanging unyon na nagdadala ng tunay na unyunismo sa UP (kasama ang PGH), ang All UP Workers Union. At inasahan sana namin na sumama ang mas malawak na bilang ng mga kawani sa ating panibagong kampanya para sa back pay ng COLA upang tuluyan nating makamit ang tagumpay

Mabuhay ang mga kawani ng UP at PGH!

7 comments:

Anonymous said...

Hey, Great Blog!
I have a asian black dating site/. It pretty much covers asian black dating related stuff.
Come and check it out if you get time :-)

Anonymous said...

work from home

Hi,

I thought you would like to know that you can make money from working at home. You can make $1000 a month from the start by following a simple plan. I will personally help you every step of the way. Go to the work from home site.
Come and check it out if you get time :-)

PRESS RELEASE: ABOUT THE BEST WORK FROM HOME PROSPECT AND WHY: Press Release From Google News about the site link above

Anonymous said...

Jeffrey Hirschfield ( 790 from LEXX ) Online Chat
"LEXX" is the most delightfully insane & twisted science fiction show ever made, and is also my all-time favorite thing to watch.
Find out how you can buy and sell anything, like things related to private road construction on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like private road construction!

Anonymous said...

Your Compact Digicam: The Perfect Movie Maker for iPod Video
O'Reilly European Open Source Convention October 17-20, 2005, Amsterdam, The Netherlands While we stand by to see how Hollywood reacts to episodes of "Lost" and "Desperate Housewives" playing on the new iPod, ...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a international dating site/blog.
It pretty much covers international dating related stuff.

Date man or women you desire at international dating - HotDateToday.com

Anonymous said...

Super 'Firefox' previewed
A BROWSER based on the open source browser Firefox, called Flock, has just been released and claims to give a taste of what life would be like under Web 2. The browser was developed in California by a small ...
Hey, it is not bad here, if you have time, come and see my ##home based business## related site. It isnt anything special but you may still find something of interest.

old bills said...

Good day jiebes e. Can I get any information about hospital debt on this post? Hopefully before the day is gone I can get somemore details about http://www.livechathelp.com. My friend told me I should look here but it does not seem to be a perfect match for what I need to know. I'm new to blogging but enjoy it. Take care and wish me luck.

old hospital bills said...

Hi jiebes e. Been looking around for some information to help me on my old bills. A friend told me your blog on this post might be of some help. Need to find out more information concerning http://www.livechathelp.com. This blog does not seem to be the best of places...but no harm done in trying. Great blog though! I'll have to check you all out later. Take care!