Monday, December 06, 2004

Butas na Batas ng Gubat

ni: Tata Raul G. Funilas
UP-Diliman
Disyembre 2, 2004


Dumayo ang bagyo ng siklo’t
Tinahak ang landas ng Pilipinas,
Mabugso ang nabuyong alimpuyong
Nagwasiwas at naglaglag ng mga patak;
Hinahalo ng umaalipatong ipu-ipo
Ang wasak na gubat na umiiyak.

Bumaha ang luhang saganang sagana,
Hindi naawat ng mga nautas na ugat
Niyong kahoy na pinulpol ng ungol
Ng mga tampalasang halimaw na humalihaw
At gumanot sa panot na panot nang bundok.
Niyong mga nagkamal ng makakapal na yaman

Nalunod at inianod ang punggok na himutok,
Nawasak ang pangarap sa butas na batas ng gubat.

© 2004 Bulatlat ■ Alipato Publications

No comments: